BA­LAN­CE OF PO­WER

Plaza Kvinna - - MO­DE / TREND - Ma­til­da Lindh Art Director

Den här hös­ten häm­tar jag min in­spi­ra­tion från Fen­dis fan­tas­tis­ka snyg­ga vis­ning där fe­mi­ni­na, strik­ta si­lu­et­ter mö­ter mas­ku­li­na snitt och grova ull­ma­te­ri­al. Med fär­ger som oliv­grönt, ma­rin­blått och bru­na ny­an­ser i kom­bi­na­tion med klas­siskt vitt får man en vin­nan­de kom­bo när mörk­ret smy­ger sig på ut­om­hus. Jag vill även slå ett slag för 80-ta­lets kvadra­tis­ka for­mer i stil med de vad­de­ra­de ax­lar­na som all­tid ger en hög dos pon­dus till var­je look.

01. Sol­glas­ö­gon, 179 kr, Ri­ver Is­land. 02. Blus, 890 kr, Ar­ket. 03. Kap­pa, 2 295 kr, Za­ra Stu­dio. 04. Ör­hänge,139 kr, Za­ra. 05. Kjol, 499 kr, Ri­ver Is­land. 06. Skor, 1 295 kr, Za­ra. 07. Na­gel­lack, Green En­vy, 290 kr, Ori­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.