färg CHOCK

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TREND -

Klart vi ska pig­gas upp med li­te färg un­der vå­ra mör­ka höst- och vin­ter­må­na­der! Den här sä­song­en snå­las det in­te på in­ten­si­te­ten. Hos Je­re­my Scott och Ni­co­pan­da bär mo­del­ler­na ne­on­fär­ga­de pe­ru­ker, me­dan fär­gen hos Marc Jacobs är nå­got mer däm­pad och to­nas in i svar­ta röt­ter. Om man in­te är såld på idén om att an­vän­da pe­ruk kan man snabbt fus­ka fram det ge­nom lös­hår el­ler färgspray som man tvät­tar bort.

Lös­hår med tejp, 369 kr, Ra­pun­zel of Swe­den.

Blon­de Pas­tel Spray, 120 kr, Sch­warzkopf.

Hårsnod­dar, 29 kr, Ra­pun­zel of Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.