NA­TUR­LI­GA LÄNGDE

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TREND -

När tren­den är så pass en­kel att man egent­li­gen in­te be­hö­ver gö­ra den mins­ta an­sträng­ning för att ha­ka på den – sä­ger vi hur­ra till det! Den här sä­song­en ser vi re­kord­många vis­ning­ar där man lå­ter hå­rets na­tur­li­ga form och färg få ta plats. Vi ser allt­så allt från na­tur­li­ga själv­fall till van­sin­nigt vack­ra loc­kar – po­äng­en är att det ska se ut som att du just vak­nat och ba­ra put­sat till det en smu­la med li­te se­rum el­ler ol­ja. Bu­sen­kelt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.