02

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Får skinnskär l ek

Får­skin­net har i år­hund­ra­den an­vänds för att gö­ra vin­ter­klä­der­na var­ma­re och nu får vi änt­li­gen nju­ta av det­ta un­der­ba­ra skinn även i mö­bel­väg. Det ser in­te ba­ra mjukt och go­sigt ut, ut­an gör oss ock­så rik­tigt gott att kry­pa upp på en sen höst­kväll. Myc­ket med na­tur­ma­te­ri­a­let talar till oss, stor som li­ten, och i år är det fle­ra form­gi­va­re som ta­git skin­net till sig i si­na ny­he­ter. Mjukt, hem­trev­ligt, varmt och vackert. Vad mer kan man be­gä­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.