03

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Ori­ent, 2 550 kr, Lighty­e­ars. S pot l ight Det finns inga som är mer stol­ta över si­na hem än vi svens­kar och pric­ken över i:et är be­lys­ning­en. Rum­mets okrön­ta drott­ning är lam­pan och med höst­mörk­ret be­hö­ver vi dess lju­va sken mer än nå­gon­sin. Va­re sig du fö­re­drar det hårt och kallt el­ler lugnt och mjukt är lam­pan vägen till rum­mets käns­la. Bäs­ta av allt: du be­hö­ver in­te be­grän­sa dig till ett el­ler två ob­jekt. Låt fan­ta­sin flö­da och fros­sa bland fär­ger, for­mer, häng­an­de och stå­en­de el­ler var­för in­te slå på stort med en klas­sisk kri­stall­kro­na? Den prakt­ful­la ljus­käl­lan känns mer rätt än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.