10

Plaza Kvinna - - INTERIOR -

Golv­lam­pa, 7 520 kr, Lammhults. Dag­bädd, 46 000 kr, Svenskt Tenn. Bord, Aoya­ma Cof­fee, 17 900 kr, Gu­bi. Med käns la för geo­me t r i

Mi­ni­ma­lis­tis­ka mo­du­ler, stra­ma lin­jer och sten­hård de­sign. Ge­o­me­tri hit­tas på många håll – i allt från Eins­te­ins re­la­ti­vi­tetste­o­ri och enk­la vin­kel­be­räk­ning­ar till form­giv­ning på hög ni­vå. För den de­sign­med­vet­ne är ele­gant ge­o­me­tri en över­rask­ning – och det kom­mer in­te som en för­vå­ning att många av mö­bel­klas­si­ker­na som stått emot ti­dens tand är upp­bygg­da av sam­stäm­da mått. Ba­lan­se­ra­de sil­hu­et­ter är all­tid en fröjd för ögat. Ul­ti­ma Thu­le, set dricks­glas 20 cl och ka­raff 50 cl regn. 449 kr, Iit­ta­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.