Na­tu­re Vil­la (Adults On­ly)

Plaza Kvinna - - SPANING / HALSA -

Med en­dast fem lä­gen­he­ter lig­ger Na­tu­re Vil­la un­dan­gömt bakom Una­wa­tu­nas hu­vud­ga­ta. Av­skilt och lugnt, men någ­ra mi­nu­ters gång­väg från stran­den. För­u­tom oli­ka fru­kostal­ter­na­tiv var­je mor­gon som ser­ve­ras på din pri­va­ta lil­la ter­rass kan du nju­ta av ett dopp i poo­len. Vi glöm­de väl in­te att näm­na att Na­tu­re Vil­la en­dast är till för vux­na? 18+ är in­check­nings­po­li­cyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.