Kot­ta­wa­ta Vil­lage

Plaza Kvinna - - SPANING / HALSA -

Ett sten­kast från Uda­wa­lawe na­tio­nal­park lig­ger Kot­ta­wa­ta Vil­lage, en fristad från sta­dens puls. Spen­de­ra nat­ten i tält (glam­ping) vid flo­den. Njut av god mat, ta ett dopp i poo­len el­ler bli bun­dis med äga­ren och den trev­li­ga per­so­na­len. De de­lar mer än gär­na med sig av si­na bäs­ta in­si­der­tips på ön. Mis­sa in­te skym­ning­en och se de mil­jon­tals flyg­hun­dar som läm­nar sin grot­ta och seg­lar längs him­me­len när so­len sak­ta går ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.