Adam’s Pe­ak (Sri Pa­da)

Plaza Kvinna - - DALAWELLA BEACH -

2 243 me­ter över ytan stolt­se­rar Adam’s Pe­ak, el­ler Sri Pa­da. En­ligt budd­his­ter sägs det att fotav­tryc­ken nä­ra top­pen till­hör Budd­ha själv, me­dan krist­na me­nar att det är Adams fot­spår ef­ter att han blev för­vi­sad från Eden. Hin­du­er tror där­e­mot att spå­ren till­hör gu­den Shi­va. Oav­sett vil­ket, så har det he­li­ga ber­get va­rit ett vik­tigt mål för pil­grims­fär­der i över 2 000 år. Ta dig upp­för de över 5 500 trapp­ste­gen för en oför­glöm­lig sol­upp­gång. Bäs­ta ti­den att be­sti­ga ber­get är från de­cem­ber till maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.