Ya­la och Uda­wa­lawe na­tio­nal­park

Plaza Kvinna - - DALAWELLA BEACH -

Sri Lan­ka må va­ra li­tet, men kan skry­ta med ett av de ri­kas­te djur­li­ven i söd­ra Asi­en. Vå­ga dig in i det vil­da där le­o­par­der, färg­gla­da fåg­lar och ma­je­stä­tis­ka ele­fan­ter strö­var fritt i sitt na­tur­li­ga ha­bi­tat. En Jeep­sa­fa­ri är med and­ra ord ett mås­te. Ya­la och Uda­wa­lawe är de bäs­ta na­tio­nal­par­ker­na för att upp­le­va djur­li­vet på fast­lan­det. Ya­la har flest an­tal vil­da le­o­par­der i värl­den och med en skick­lig gui­de kan du med li­te tur få se ett av de skyg­ga katt­dju­ren. Uda­wa­lawe bju­der ock­så på hund­ra­tals vil­da ele­fan­ter som of­ta kom­mer så nä­ra jee­pen att du kan stry­ka dem med han­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.