Skyt­ten

23 nov–22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Ju­pi­ter står i ditt tec­ken och ger gynn­sam­ma till­fäl­len för per­son­lig till­växt. Sat­sa på ut­bild­ning, re­sor och säg ja till nytt. En vän kan be­fin­na sig i nöd och be­hö­va din hjälp. Du får upp­märk­sam­het för go­da gär­ning­ar. Din topp: 24, 27 Ligg lågt: 17, 23 Må­na­dens råd: Vär­na om kär­le­ken och häl­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.