Le­jo­net

24 ju­li–23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Fo­kus lig­ger på pri­vat­li­vet och fa­mil­jen fram till den 22:a. Kär­lek, ro­man­tik och nö­jen kan ta stör­re plats sista vec­kan. Sat­sa på att kom­ma i kon­takt med din kre­a­ti­vi­tet och sam­ar­be­ta med per­so­ner som har re­sur­ser. Din topp: 10, 27 Ligg lågt: 21, 29 Må­na­dens råd: Od­la di­na intressen till­sam­mans med and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.