Sten­boc­ken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Det kan ha va­rit myc­ket på gång i fa­mil­je­li­vet det se­nas­te året. Nu kan du av­slu­ta ett ka­pi­tel och bör­ja ett nytt. En re­la­tion i kar­riä­ren kan ut­veck­las till nå­got po­si­tivt som ger stör­re fri­het och ökad själv­stän­dig­het. Din topp: 3, 21 Ligg lågt: 18, 25 Må­na­dens råd: Vå­ga släp­pa ta­get och bör­ja på nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.