Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Ge kraft åt di­na dröm­mar och sat­sa på att för­verk­li­ga dem. Stu­di­er och re­sor lig­ger helt rätt. Nya in­sik­ter kan för­änd­ra ditt per­spek­tiv. Bra pe­ri­od för vän­skap och grupp­ge­men­skap. Du väx­er i sam­ar­be­te med and­ra. Din topp: 15, 24 Ligg lågt: 11, 25 Må­na­dens råd: För­nya mål, önsk­ning­ar och dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.