Jung­frun

24 aug–23 sep

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Det kom­mer till­fäl­len som hjäl­per dig att nå fram­gång i pri­vat­li­vet. Det kan va­ra rätt lä­ge att sat­sa på nytt bo­en­de el­ler ut­veck­la möj­lig­he­ter som gyn­nar fa­mil­jen på lång sikt. Dis­ku­te­ra di­na pla­ner med nå­gon som du li­tar på. Din topp: 17, 21 Ligg lågt: 16, 29 Må­na­dens råd: Finn vägen till ett ri­ka­re liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.