Ox­en

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

En po­si­tiv för­änd­ring kan ske i ar­be­tet och med kol­le­gor som ska­par bätt­re sam­ar­be­te. Var öp­pen för nytt. Bra pe­ri­od att för­bätt­ra häl­san och var­dags­ru­ti­ner. Ät nyt­tigt och tänk på krop­pen. För­vän­ta dig det ovän­ta­de i en nä­ra re­la­tion. Din topp: 15, 21 Ligg lågt: 20, 30 Må­na­dens råd: Var öp­pen för di­a­log.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.