23 nov–22 dec

Skyt­ten

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Ny­må­nen står i ditt tec­ken den 7:e, vil­ket pas­sar för nystart kring häl­sa och per­son­lig ut­veck­ling. Nya möj­lig­he­ter kan kom­ma som öpp­nar vägar till kre­a­tivt själv­för­verk­li­ga­de. Gör pla­ner för ett fram­gångs­rikt 2019! Fa­mil­je­re­la­tio­ner kan bli rö­ri­ga un­der ju­len. Din topp: 12, 16 Ligg lågt: 13, 27 Må­na­dens råd: Me­di­te­ra och finn lug­net i stor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.