Vat­tu­man­nen

21 jan–18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Det blir svårt att hål­la koll på peng­ar­na och ris­ken är stor att det blir hål i kas­san. För­sök att pla­ne­ra di­na ut­gif­ter och und­vik im­puls­köp. Spen­de­ra tid på att av­slu­ta gam­la pro­jekt som hängt över dig en läng­re tid och för­be­red dig på en nystart. Du drar nyt­ta av att va­ra flex­i­bel. Din topp: 7, 17 Ligg lågt: 4, 10 Må­na­dens råd: Låt nå­got nytt fö­das fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.