Ox­en

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Ve­nus står i ditt re­la­tions­om­rå­de he­la må­na­den, vil­ket bi­drar till gynn­sam­ma mö­ten och har­mo­ni i för­hål­lan­den. Du kan ska­pa trygg­het och sta­bi­li­tet i re­la­tio­ner som du vill byg­ga vi­da­re på. Ti­den är helt rätt för nya sun­da va­nor och var­dags­ru­ti­ner som mins­kar på stress. Din topp: 16, 19 Ligg lågt: 2, 11 Må­na­dens råd: Ge plats för ge­men­skap och gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.