Fis­kar­na

19 feb–20 mars

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Trots ju­le­ti­der kan ditt fo­kus lig­ga på kar­riä­ren. Möj­lig­he­ter kan kom­ma som ut­veck­lar dig i ditt ar­be­te och för­bätt­rar pri­vat­li­vet. Ju­len kan bli nå­got av en ma­gisk upp­le­vel­se som sti­mu­le­rar din konst­när­li­ga si­da. Sat­sa på kre­a­ti­va ut­lopp som får sjä­len att må bra. Din topp: 4, 24 Ligg lågt: 13, 28 Må­na­dens råd: Kropp och själ i ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.