Vå­gen

24 sep–23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Du kanske mås­te snå­la li­te med jul­klap­par­na i år, då ris­ken är stor att ut­gif­ter­na blir stör­re än du räk­nat med. Um­gäng­et i jul kan dock bli myc­ket ro­li­ga­re och be­tyd­ligt bätt­re än pre­sen­ter. Men tänk på att de­le­ge­ra an­svar. Ten­den­sen pe­kar åt myc­ket ar­be­te som kan ta på kraf­ter­na. Din topp: 11, 29 Ligg lågt: 3, 23 Må­na­dens råd: Sätt upp tyd­li­ga mål och rol­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.