Ill ing­ar­na

22 maj–21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Du tjä­nar på att tän­ka om kring häl­sa och var­dags­ru­ti­ner. Sat­sa på att ska­pa mer har­mo­ni i till­va­ron och gör det my­sigt och be­kvämt om­kring dig. Ny­må­nen står i ditt re­la­tions­om­rå­de. Du får möj­lig­het att ut­veck­la po­si­ti­va si­dor hos dig själv ge­nom um­gänge med er­far­na per­so­ner. Din topp: 7, 21 Ligg lågt: 13, 20 Må­na­dens råd: Du styr själv över din livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.