Kräf­tan

22 ju­ni–23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Ny­må­nen står i ditt häl­so­om­rå­de och bju­der in till nystart kring ru­ti­ner. Fun­de­ra på vad som kan för­bätt­ras och om du be­hö­ver släp­pa ta­get kring nå­got som in­te läng­re känns po­si­tivt för din häl­sa och per­son­li­ga ut­veck­ling. Dra ner på an­svar i re­la­tio­ner och sat­sa på bätt­re kom­mu­ni­ka­tion. Din topp: 4, 23 Ligg lågt: 3, 8 Må­na­dens råd: Tänk la­gom är bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.