Skor­pi­o­nen

24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - ASTRO / DECEMBER -

Ve­nus står väl­pla­ce­rad i ditt tec­ken he­la må­na­den, vil­ket gyn­nar re­la­tio­ner, kär­lek och ro­man­tik. Var öp­pen för nya mö­ten, er­fa­ren­he­ter och vå­ga gå ut­an­för din be­kväm­lig­hets­zon. Du kan ska­pa bätt­re ba­lans mel­lan ar­be­te och fri­tid om du är upp­märk­sam på din häl­sa och ditt väl­be­fin­nan­de. Din topp: 24, 27 Ligg lågt: 4, 6 Må­na­dens råd: Ju­s­te­ra var­dags­ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.