Dra­ma Qu­een

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

Om klän­ning och strass in­te går hem tyc­ker vi att du istäl­let ska sat­sa på en ko­stym. In­spi­re­ras av Alex­an­der

McQu­een som vet hur man ska­par en dra­ma­tisk look för fest­li­ga nät­ter och kör den klas­sis­ka färg­kom­bi­na­tio­nen svart och rött. Smyc­ka dig med osli­pa­de ste­nar och ba­rock­pär­lor som pric­ken över i.

01. Topp, 2 650 kr, Fra­me. 02. Läpp­stift i ny­an­sen Rou­ge Pur Coutu­re Ho­li­days, 370 kr, YSL Beau­ty. 03. Sil­ver­ring med py­rit, 2 700 kr, Ebon Li. 04. Bra­let­te, 599 kr, Un­dersta­te­ment. 05. Ka­vaj, 540 kr, Top­shop. 06. Byxa, 290 kr, Top­shop. 07. Boots, 2 890 kr, Sen­so. 08. Ör­häng­en med spi­nell och ba­rock­pär­lor, 2 480 kr, Mar­go Mor­ri­son. 09. Si Pas­sio­ne, 1 110 kr/100 ml EdP, Gi­or­gio Ar­ma­ni. 10. Boots, 2 890 kr, Sen­so.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.