Glos­sy Gal

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

Bal­main upp­ma­nar till att vå­ga färg – och all­ra helst många oli­ka på en och sam­ma gång. Sat­sa på ma­te­ri­al som re­flek­te­rar ljus och ger en ho­lo­gra­fisk ef­fekt. Full­än­da loo­ken med ett me­tal­liskt na­gel­lack, pal­jet­tör­häng­en och en ex­o­tisk doft så är du good to go!

01. Läpp­glans i ny­an­sen Mo­nar­chy, 199 kr, Ur­ban Decay Vice. 02. Jump­su­it, 1 270 kr, WAYF. 03. Skjor­ta, 400 kr, Mon­ki. 04. Klän­ning, 570 kr, Top­shop. 05. Bh, 499 kr, Sa­vage x Fen­ty. 06. Ögon­skugg­spa­let­te, 530 kr, Ur­ban Decay. 07. Ör­häng­en, 129 kr, Glit­ter. 08. Fusk­päls, 999 kr, Za­ra. 09. Stöv­lett, 2 299 kr, Die­sel. 10. Lo­ve the way you Fe­el, 2 700 kr/50 ml EdP, Ki­li­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.