CO­LOR CRUSH LIPSTICK, 165 kr, THE BO­DY SHOP.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TEST -

Ett läpp­stift med myc­ket pig­ment som täc­ker väl­digt bra och ger en snygg färg. Håll­bar­he­ten är bra, men ty­värr får läp­par­na ing­en till­förd fukt och känns nå­got tor­ra ef­ter ett tag. In­ne­hål­ler små glit­ter­korn som är en fest­lig ef­fekt, dock upp­lev­de vis­sa av vå­ra test­per­so­ner att de fast­na­de i mun­gi­pan ef­ter ett tag, vil­ket så klart är ett mi­nus. Be­tyg: 2/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.