ROU­GE DI­OR, 340 kr, CHRISTI­AN DI­OR.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TEST -

Ett krä­migt läpp­stift som känns be­hag­ligt på läp­par­na och upp­levs mer som ett bal­sam än en ma­ke­up-pro­dukt. Det är hög glans på stif­tet, men till skill­nad från de and­ra vi tes­tat har det även en me­tal­lisk ef­fekt. Fuk­ten i for­mu­lan gör att det sme­tar av sig myc­ket och nö­ter ock­så bort fär­gen, vil­ket på­ver­kar vårt be­tyg nå­got. Be­tyg: 3,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.