LE PHYTO ROU­GE, 465 kr, SIS­LEY.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / TEST -

Ett be­hag­ligt läpp­stift som känns åter­fuk­tan­de på läp­par­na och ger la­gom med glans. Det är en­kelt att ap­pli­ce­ra och få jämnt. Ger en in­ten­siv färg som sit­ter kvar i någ­ra tim­mar, men be­hö­ver en ex­tra ap­pli­ce­ring ef­ter mål­tid. Plus för den snyg­ga hyl­san och häf­ti­ga for­men på stif­tet, men ett li­tet mi­nus för det hö­ga pri­set. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.