Läp­par i fo­kus

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Mat­cha ett par plu­tigt rö­da läp­par med fel­fri hy. Bör­ja med en bas­pro­dukt som täc­ker or­dent­ligt och jäm­nar ut hud­to­nen. Av­slu­ta med att sve­pa ett pu­der över an­sik­tet för en per­fekt fi­nish. Ra­ma se­dan in läp­par­na med en röd läp­pen­na och fyll i med ett stift i pas­san­de ny­ans. Ap­pli­ce­ra en­dast en matt ljus skug­ga över ögon­loc­ken och kom­plet­te­ra med ett rött na­gel­lack som går ton i ton med di­na läp­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.