Guldg­nist­ran­de ögon med bä­ri­ga läp­par

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Lägg en bas­pro­dukt som täc­ker och jäm­nar ut hud­to­nen och ska­pa en per­fekt fi­nish med ett tunt la­ger pu­der över he­la an­sik­tet. Ra­ma in läp­par­na med en bär­fär­gad läp­pen­na och fyll i med ett stift i sam­ma ny­ans. Skip­pa bryn­pen­nan och kör på en fär­gad bryng­el istäl­let. Full­bor­da loo­ken med en guldg­nist­ran­de ögon­skug­ga och ett la­ger ma­sca­ra på öv­re frans­ra­den för ett glam­migt re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.