Färgspra­kan­de fest­look

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Ap­pli­ce­ra en fly­tan­de, matt founda­tion med en fuk­tig ma­ke­up­svamp. Följ upp med en stor bors­te och svep ett skim­ran­de set­ting-pow­der över he­la an­sik­tet. Dut­ta på en ögon­pri­mer och job­ba in en skim­ran­de li­la­to­nad ögon­skug­ga. An­vänd en tät, li­ten bors­te för att und­vi­ka att skug­gan yr och läg­ger sig un­der ögat. Bors­ta bort even­tu­el­la res­ter med en stor bors­te. An­vänd ma­sca­ra på bå­de öv­re och und­re frans­ra­den för en full­än­dad look. Av­slu­ta med ett åter­fuk­tan­de oran­ge läpp­stift.

Fo­to­graf Ven­de­la Sun­dell Mo­dell Pau­li­na Ei­de Ma­ke­up Lin­da Wick­mann Hår Niko­la Groz­dic As­si­stent Si­rin Winge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.