bud­a­pest

Plaza Kvinna - - JULKLAPPAR -

Sankt Stefans­ba­si­li­kan (Vörös­mar­ty­tor­get) 23 no­vem­ber–1 ja­nu­a­ri 2019.

Bud­a­pest har seg­lat upp som en ny fa­vo­rit för oss. Här finns en här­lig mix av histo­ria, spa­tra­di­tion, pris­värd shop­ping och ett rikt re­stau­rang­liv. In­te minst så här års läm­par sig en week­end då Ung­erns hu­vud­stad fylls av en ge­nu­in jul­stäm­ning. Sta­dens jul­mark­nad lig­ger vid den vack­ra Sankt Stefans­ba­si­li­kan och när du går in ge­nom den sto­ra ad­ventspor­ten möts du av hund­ra­tals stånd med hant­verks­pro­duk­ter, un­gers­ka jul­kor­var, smyc­ken, får­skinn och an­nat. Drick glögg, ät ros­ta­de kas­tan­jer el­ler fyll på med ty­pis­ka un­gers­ka snacks och njut av den stäm­nings­ful­la be­lys­ning­en som tänds när mörk­ret fal­ler. I mit­ten av jul­mark­na­den finns en skrid­sko­ba­na och Bud­a­pests många ter­mal­bad lig­ger in­te långt bor­ta. Var­för in­te kom­bi­ne­ra jul och spa­bad i ad­vents­tid?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.