Col­mar

Plaza Kvinna - - JULKLAPPAR -

Pla­ce des Do­mi­ni­cains/Pla­ce de l’An­ci­en­ne Dou­a­ne/ Pla­ce Je­an­ne d’Arc, 23 no­vem­ber–30 de­cem­ber.

Un­der sex vec­kor för­vand­las he­la den gam­la stads­de­len av Col­mar till en en­da stor jul­mark­nad. Och vil­ken jul­mark­nad! Var­je del av den är upp­lyst och de­ko­re­rad som en au­ten­tisk sa­ga, med sa­lu­stånd i form av små trä­hus, samt­li­ga med sin egen sig­na­tur som ska­par en här­lig jul­stäm­ning med Col­mars gam­la hus med anor från 1300-ta­let som ku­liss. Fo­kus lig­ger på att ska­pa en ma­gisk jul­käns­la som om man vo­re barn igen, vil­ket man verk­li­gen kän­ner när man stro­sar runt mel­lan de cir­ka 180 stån­den. Glöm för all del in­te att pos­ta din öns­ke­lis­ta till Tom­ten i den gi­gan­tis­ka brev­lå­dan som står ut­pla­ce­rad i kvar­te­ret Pe­ti­te Ve­ni­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.