Brys­sel

Plaza Kvinna - - JULKLAPPAR -

Gran­de Pla­ce, 30 no­vem­ber – 6 ja­nu­a­ri 2019.

Fem vec­kor fyll­da med julsång, dof­ter, färg­gran­na sa­lu­stånd, to­ki­ga jul­klapp­sidéer och ori­gi­nel­la provsmak­ning­ar. I Brys­sel slår man på stort när det kom­mer till jul­fi­ran­de och längs en två kilo­me­ter lång sträc­ka i de hi­sto­ris­ka kvar­te­ren bre­der en stor jul­mark­nad med över 250 stånd ut sig. Här möts tra­di­tion och in­no­va­tion, hant­verk och ny de­sign top­pat med sma­ker från det re­gi­o­na­la kö­ket. Bel­ga­re är, som be­kant, gast­ro­no­mer och här finns myc­ket gott att provsma­ka och även kö­pa med sig hem. Vill man ju­la än mer stor­sla­get tar man en tur i pa­ri­ser­hju­let el­ler ser en ljud- och ljusshow på Gran­de Pla­ce. På när­lig­gan­de Pla­ce de la Mon­naie finns även en stor is­rink om du vill ta någ­ra skär. Mis­sa in­te att äta en bel­gisk fras­våff­la med sylt och gräd­de in­nan ni tar en tur med häst och vagn hem ge­nom den pyn­ta­de sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.