köln

Plaza Kvinna - - JULKLAPPAR -

Köl­ner Dom, 26 no­vem­ber–23 de­cem­ber.

Många av vå­ra svens­ka jultra­di­tio­ner här­stam­mar från Tyskland och är det nå­gon­stans man kan jul­stäm­ning så är det här. I prin­cip al­la tys­ka stä­der har sto­ra jul­mark­na­der, men den mest be­sök­ta är den klas­sis­ka Weihnachts­markt vid dom­kyr­kan i Köln. När jul­mark­na­den öpp­nar den sista mån­da­gen fö­re ad­vent loc­kas upp­skatt­nings­vis fem mil­jo­ner be­sö­ka­re var­je år av va­ror­na som finns till för­sälj­ning i de många bo­dar­na. Bo­ta­ni­se­ra bland hög­kva­li­ta­tivt hant­verk såsom hand­blåst glas och ke­ra­mik och sma­ka på re­gi­o­na­la spe­ci­a­li­te­ter som baum­kuchen el­ler träd­ka­ka, som är en sorts spet­te­ka­ka i tun­na la­ger. Över he­la plat­sen spri­der sig dof­ten av ba­ka­de äpp­len, pep­par­ka­kor och glü­hwein. Mark­na­den öpp­nas med av­täck­ning­en av värl­dens störs­ta julpy­ra­mid, den 25 me­ter hö­ga gra­nen som ly­ser med 50 000 LED-lam­por. Där­ef­ter är det ba­ra att ta se­den dit du kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.