INSPIRERADE ENTREPRENÖRER

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Svens­ka Strong­er star­ta­des 2013 och har re­dan gjort stort av­tryck på gym och lö­par­run­dor run­tom i lan­det med si­na färg­gla­da trä­nings­plagg och lek­ful­la prints. Nu släp­per mär­ket en ny ver­sion av sin klas­sis­ka Sig­na­tu­re Col­lec­tion, där man har för­bätt­rat pass­for­men och dess­utom ad­de­rat en fic­ka för mo­bi­len i tight­sen vid rygg­slu­tet.

Ski­dor in­klu­si­ve bind­ning, 5 999 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.