TIT TA

Plaza Kvinna - - KULTUR -

HO­ME­COMING Ju­lia Ro­berts är re­dan en gi­gant in­om film­värl­den, men nu gör hon ock­så sin de­but som hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re i en tv-se­rie. Ho­me­coming är ba­se­rad på den nytän­kan­de podcas­ten med sam­ma namn och där får vi se stjär­nan som Hei­di Berg­man, en ku­ra­tor som ta­git emot ny­li­gen hem­kom­na sol­da­ter i ett hem­ligt pro­jekt or­kest­re­rat av den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en. Men allt står gi­vet­vis in­te rätt till, bör­jar Hei­di in­se när hon fle­ra år se­na­re star­tat ett nytt liv. Pre­miär 2:a no­vem­ber på Ama­zon Pri­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.