Evo­lut ion

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Nytt år, nya möj­lig­he­ter och för Ed­blads del, ny ac­ces­soar­lin­je! Kol­lek­tio­nen Evo­lu­tion släpps i ja­nu­a­ri och kom­mer be­stå av väs­kor, si­den­sja­lar och ac­ces­so­a­rer. Tan­ken är att du ska kun­na an­vän­da sam­ma väs­ka jämt, men va­ri­e­ra ber­loc­ker, rem­mar och sja­lar ef­ter till­fäl­le och lust. Från to­te­bags med knut­na si­den­scarfs i hand­ta­get till rym­li­ga plån­böc­ker med av­tag­bar ax­el­bands­rem sat­sar va­ru­mär­ket på att gö­ra det en­kelt att ska­pa en look som hål­ler från mor­gon till kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.