Mid­na tt rå­der

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Kän­da för si­na sil­ver­smyc­ken med mju­ka for­mer och na­turin­spi­re­ra­de möns­ter kom­mer nu Sä­gen änt­li­gen i guld. Ti­di­ga­re har smyc­kes­de­sig­nern Elin Si­grén en­bart job­bat med mäs­sing, sil­ver och stål, men in­för kul­na vin­ter­da­gar lan­se­ras en djup­blå se­rie där ele­gan­ta guld­plä­te­ra­de smyc­ken står i fo­kus. Mär­ket fort­sät­ter sitt sam­ar­be­te med pors­lins­till­ver­ka­ren Rörstrand och lå­ter de­ras se­nas­te ku­lör, Mid­natt, läm­na den klas­sis­ka ser­vi­sen för att in­ta kol­lek­tio­nens de­tal­jer. Att smyc­ke­na är till­ver­ka­de av åter­vun­net pors­lin är ock­så ett stort plus.

Arm­band, 1 595 kr, Sä­gen.

Ring, 1 595 kr, Sä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.