Sil­ver­wear

Plaza Kvinna - - INREDNING - Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls sty­list jen­ni­fer winston

Med fest i sik­te rå­der det inga tvi­vel om att sil­ver kni­per förs­ta plat­sen. In­spi­re­ras av Bal­main där mo­del­ler­na spor­ta­de glan­si­ga plagg med tyd­li­ga 80-tals re­fe­ren­ser för en vin­nan­de stil i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.