To the Moon and Back

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Av Kaj­sa Sv ens­son

De­cem­bers fes­ter ho­par sig och sist i le­det vän­tar årets kanske all­ra störs­ta - ny­årsaf­ton. Vi väl­jer att då häm­ta in­spi­ra­tion från

Oscar de la Ren­tas vis­ning med fly­tan­de sil­ke, tung sam­met och smyc­ken som tind­rar likt stjär­nor i nat­ten. En sam­ling av må­nar, pär­lor och stjär­nor ger dig den ma­gis­ka loo­ken som spår om en fest­lig kväll du sent ska glöm­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.