Mo­de­che­fens val

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Jen­ni­fer Winston tf mo­de­chef

Festi­ve sur­re­a­lism

Sal­va­dor Dalís sur­re­a­lis­tis­ka konst har all­tid till­ta­lat mig. I vin­ter häm­tar jag in­spi­ra­tion från ol­je­mål­ning­en Bur­ning

Gi­raf­fe från 1937 med si­na fan­tas­tis­ka fär­ger och sitt mys­tis­ka bud­skap. Över­satt till mo­de blir det sil­kes­le­na klän­ning­ar i brän­da ny­an­ser med ast­ro­lo­gis­ka in­flu­en­ser och ovän­ta­de de­tal­jer. Bryt av det fe­mi­ni­na med en skinn­bas­ker och in­ten­si­va ögon för en look som bå­de känns fe­mi­nin och vass, sam­ti­digt som den pric­kar in vin­terns fest­li­gas­te tren­der.

01. Bas­ker i fusk­skinn, 205 kr, Li­pi­do. 02. Klän­ning, 1 410 kr, Asos. 03. Na­tur­lig ka­jal­pen­na, 105 kr, Lily Lo­lo. 04. Pictu­re Book, 605 kr, John De­ri­an. 05. Par­fym Nir­va­na Bour­bon, 505 kr/30 ml, Eli­za­beth & Ja­mes. 06. Mu­les, 7 125 kr, Gi­an­vi­to Ros­si. 07. Ör­häng­en, 270 kr, Gra­ce Cal­lie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.