80s Extra­va­gan­za

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Fo­to­graf Yos­si Mi­chae­li Sty­list Con­nie Berg/Ate­li­er Ma­na­ge­ment

Det rå­der inga tvi­vel om vil­ket år­tion­de som do­mi­ne­rar den­na sä­song. In­spi­re­ras av ex­tra­va­gan­ta de­sig­ner­dröm­mar i sann 80-tal­san­da med sma­la mid­jor, bre­da puffär­mar och taft­klän­ning­ar med vo­lang. Mo­re is Mo­re är led­or­den när vi klär oss in­för årets störs­ta och sista fest! Skip­pa den svens­ka mi­ni­ma­lis­men och låt istäl­let strass, kort­kort och glan­sig lamé vi­sa vägen till vin­terns fest­li­gas­te trend.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.