SMÄRTSAMT OCH VIK­TIGT

Plaza Kvinna - - JUST NU > KULTUR -

Skön­lit­te­ra­tu­ren är en min­nes­bank över män­ni­skan i histo­ri­en. Al­la hen­nes er­fa­ren­he­ter, upp­le­vel­ser och käns­lor. Där­med även al­la sor­ters över­grepp på flic­kor och kvin­nor från an­ti­ken fram till idag. Eb­ba WittB­ratt­ströms bok Histo­ri­ens me­too- vrål kopp­lar en tvåtu­sen­å­rig tra­di­tion av vitt­nes­mål om sex­u­ellt våld mot kvin­nor med da­gens me­too-ut­sa­gor. Med stöd i någ­ra av lit­te­ra­tur­histo­ri­ens vik­ti­gas­te kvin­no­rös­ter sam­lar hon en ny ka­te­go­ri vitt­neslit­te­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.