FILMMODE I CENTRUM

Plaza Kvinna - - JUST NU > KULTUR -

Med hjälp av ko­sty­mer, still­bil­der och be­va­ra­de skis­ser ger ut­ställ­ning­en Berg­man på mo­det – kvin­no­rol­ler och ko­sty­mer på Mal­mö Mu­se­er en ge­nom­gå­en­de bild av Berg­man­fil­mer­nas im­po­ne­ran­de tex­ti­la hant­verk. Ut­ställ­ning­en kny­ter an till de fil­mer som ut­spe­lar sig mel­lan sent 1800-tal och ti­digt 1900-tal. Of­tast var det just den kvinn­li­ga rol­len som stod för fär­gen i Berg­mans fil­mer, vil­ket gör att den så kal­la­de “Berg­man­kvin­nan” nu pre­sen­te­ras på bäs­ta sätt ge­nom väl ut­val­da plagg och dräk­ter. Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 28: e april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.