Trend­sä­ker funk­tion

Plaza Kvinna - - JUST NU > SPANING -

Tim­ber­land fort­sät­ter att ut­veck­las mot att bli ett allt­mer trend­med­ve­tet va­ru­mär­ke. Det se­nas­te till­skot­tet är snea­kers med en kraf­tig su­la som om­vän­der den sista skep­ti­kern till fan. Lä­der och moc­ka kom­bi­ne­rat med gum­mi ger ett mjukt ut­se­en­de som pas­sar li­ka bra till jeans som till en plis­se­rad kjol. Funk­tions­skor i dess fi­nas­te form!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.