MO­DE BLIR DE­SIGN

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Ett mär­ke att hål­la li­te ex­tra koll på är Isa­bel­la Löwen­grips nya sats­ning Her­mi­ne Hold. Hå­rac­ces­so­a­rer och sja­lar är helt rätt i år och det finns fle­ra oli­ka fär­ger och for­mer att väl­ja på. Sja­lar­na i si­den är så fi­na att man vill ra­ma in dem och sät­ta upp på väg­gen. Tänk er den här sja­len som en tav­la hem­ma? Sjal, 995 kr, Isa­bel­la Löwen­grip.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.