05 KUR VIGT

Plaza Kvinna - - INREDNING -

In­red­ning­en föl­jer den mju­ka mo­delltren­den och job­bar med run­da for­mer. Sam­met kom in i vå­ra in­red­nings­liv för någ­ra år se­dan och tog oss med storm! Den mju­ka käns­lan ser vi ock­så i run­da for­mer bland möb­ler och lur­vi­ga mat­tor. På fler­ta­let de­sign­mäs­sor syn­tes just Bar­ba­pap­pa-formerna titt som tätt. De mju­ka formerna och ma­te­ri­a­len bryts gär­na av med stra­ma­re de­tal­jer i guld, stål och glas.

Sof­fa Bar­ba, 29 245 kr, Andre­as Eng­esvik.

Na­me Armchair, Luca Nichet­to/Fo­gia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.