06 MAT­TAN I FO­KUS

Plaza Kvinna - - INREDNING -

Från att ti­di­ga­re haft som främs­ta upp­gift att hål­la sig i bak­grun­den, däm­pa ljud och har­mo­ni­se­ra med den öv­ri­ga in­red­ning­en ska mat­tan nu va­ra rum­mets mest iö­gon­fal­lan­de de­talj. Mat­tor som konst­verk i in­red­ning­en blir en allt tyd­li­ga­re trend. Tänk möns­ter, tex­tu­rer, färg och form! Låt mat­tan stå för at­ti­ty­den i rum­met och lig­ger du rik­tigt i fram­kant in­re­der du ge­nast med en färg­stark och asym­met­risk mat­ta. Allt­så långt ifrån den en­fär­ga­de rek­tangu­lä­ra!

Sna­ke, Rug´Sp­ci­e­ty.

Ma­ze Pug­lia, 31 600 kr, MOOI Car­pets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.